Reglament

 
 
REGLAMENT CURSA PER MUNTANYA BARRANCS DE LLEGENDA 2018 
ÍNDEX DE CONTINGUTS.
 
 
 
1- Definició i objectiu
2- Inscripcions
3- Horaris
4- Recorreguts
5- Categories
6- Obligacions dels participants
7- Cronometratge i controls de pas
8- Infraccions
9- Reclamacions i desqualificacions

10- Organització 


 


1 DEFINICIÓ I OBJECTIU.


1.1 Barrancs de llegenda, és una cursa de muntanya, l'objectiu principal es fomentar l'esport a la natura, iniciar-se al món del trail amb les curses petites, i iniciar-se a la mitjana distància en la cursa llarga, a més a més de donar a conèixer senders i corriols del terme de Montblanc.

1.2 Els recorreguts són integrament al terme municipal de Montblanc, on es recuperen i descobreixen senders i corriols, compresos entre Sant Joan i la Vall.
1.3 Les curses que integren Barrancs de Llegenda, tenen com objectiu realitzar el recorregut degudament senyalitzat amb el menys temps possible.

 
 
2 INSCRIPCIONS.
 
2.1 L’organització entén que la signatura del formulari d’inscripció per part del participant significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar.
2.2 La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Qualsevol incidència serà resolta pel jurat de la prova.
2.3 La cursa està oberta a tothom sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert.
-Per a participar-hi s’han de tenir els 18 anys complerts el dia de la cursa, els corredors entre 16 i 18 anys que vulguin participar-hi solament ho podran fer amb una autorització del seu pare/mare/tutor legal que serà emplenada i signada el mateix dia de la cursa en el moment de recollir els dorsals, i únicament en el recorregut curt (“Un Barranc”), els recorreguts “Dos barrancs” i “Barrancs de Llegenda” només per a majors de 18 anys.
-Els menors de 16 anys no podran prendre part en cap de les proves.
 
2.4 . La inscripció a la prova serà personal i intransferible, no es podrà cedir la inscripció a un altre corredor.

 

 


2.5 Els preus de les inscripcions serà segons l'estipulat al nostre lloc web: www.barrancsdellegenda.cat
2.6 L’organització és reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.
2.7 La plataforma per fer la inscripció serà www.barrancsdellegenda.cat

2.8 No hi haurà inscripcions presencials el dia de la cursa.
 

2.9 L'organització tancarà les inscripcions un cop assolits els 300 participants en el conjunt de les tres curses.
3 HORARIS
 

 

 


3.1 Els dorsals es podran recollir:


-El dia abans de la cursa, entre les 18:30 i les 20:00h a l’establiment col·laborador Cal Xixonenc (Carrer Major, 52. Montblanc)
-El mateix dia de la cursa, des de les 16:30 a les 18.00h, a l’església de St. Francesc, punt de sortida de les curses.
3.2 . La sortida de la cursa llarga "Barrancs de Llegenda" serà a les 18:30h del dia 30 de Juny de 2017 a la Plaça Sant Francesc i els participants disposaran de 4:30 hores per completar-la.
3.3 La sortida de la cursa mitjana "Dos Barrancs" serà a les 19:30h del dia 30 de Juny de 2017 a la Plaça Sant Francesc i els participants disposaran de 3:15 hores.
3.4 La sortida de la caminada i cursa curta "Un Barranc" serà a les 20:30h del dia 30 de Juny de 2017 a la Plaça Sant Francesc i els participants disposaran de 2:45 hores.
3.5 Horaris de tall
“Barrancs de Llegenda”:
-Punt de retorn cursa “Dos Barrancs”, punt km 14,1 en 2:30h des del inici.
“Dos Barrancs:
-Punt de retorn cursa “Un Barranc”, punt km 7,7 en 1:30h des del inici.
3.5.1 Als participants que superin els horaris de tall els membres de l’organització situats en els controls els obligaran a fer el retorn al punt de sortida i arribada de les curses, aquest retorn es farà pel recorregut de la cursa inferior, degudament marcat. En cap cas se’ls computarà en la cursa de distància inferior, únicament s’utilitzarà el circuit ja marcat per a fer el retorn.
3.5.2 Els corredors que havent superat l’hora de tall vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat i hauran de donar el dorsal a la organització.

3.5.3 El recorregut de la cursa “Un Barranc” i caminada no té control horari en el seu recorregut.
3.6 L’entrega de premis serà a la zona d'arribada a partir de les 22:30h
4 RECORREGUTS


 
4.1 Hi haurà tres recorreguts.
4.1.1 “Barrancs de Llegenda”: Amb un recorregut aproximat de 25 km sobre camins senders, barrancs, corriols i un desnivell positiu de 1600m.
4.1.2 “Dos Barrancs” Amb un recorregut aproximat de 16 km sobre camins senders, barrancs, corriols i un desnivell positiu de 1000m.
4.1.3 “Un Barranc” i caminada: Amb un recorregut aproximat de 10 km sobre camins senders, barrancs, corriols i un desnivell positiu de 560m.
4.2 El recorregut i el desnivell es pot consultar a la pàgina web de la cursa:
 

També es pot descarregar el track de cada cursa.
4.3 Hi haurà avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut.
“Un Barranc”: 2 avituallaments + arribada
“Dos Barrancs”: 3 avituallaments + arribada
“Barrancs de Llegenda”: 5 avituallaments + arribada
4.4 El control de material s'ha de passar obligatòriament, en cas de no fer-ho el participant no podrà prendre part en la prova.
4.5. Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i d’arribada, així com en punts estratègics del recorregut.
4.6. L'itinerari estarà marcat amb la senyalització suficient, i adequat a la nit, amb cinta reflectant. Les cruïlles es senyalitzaran amb cinta i/o amb guix al terra, indicant amb una fletxa la direcció correcta i una creu les direccions no correctes.
Si no hi ha cap cruïlla hi haurà cinta cada 50-100 metres, en cas de no trobar marques en aquesta freqüència el corredor ha d’entendre que no és el camí correcte.
Abans d’iniciar la cursa s’informarà als corredors amb més detall del tipus de senyalització amb què es trobaran.
 
5 CATEGORIES


5.1 . S'estableixen les següents categories (masculines i femenines) per a totes les competicions oficials:
- Sènior: participants entre 18 i 40 anys.

- Veterà: participants de més de 40 anys.

- Absoluta: La formen tots les participants de les categories anteriors diferenciats per homes i dones.
5.2 . A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.
5.3 Rebran trofeu els tres primers atletes masculins i les tres primeres atletes femenines de la cursa absoluta així com els primers classificats masculins i femenins de cada categoria.
5.4 Els trofeus atorgats no seran acumulables, és a dir, un o una participant només tindrà dret a l’obtenció d’un trofeu.
 
6 OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 
6.1 Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades, el corredor pot ser desqualificat.
6.2 Tots els participants tenen l'obligació de portar el dorsal íntegre, sense retallar ni doblegat i visible en tot moment. El dorsal serà requerit per passar per tots els control de pas. S’haurà de facilitar la seva millor visibilitat sempre que un membre de l’organització així ho reclami.
6.3 El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el dorsal.
6.4 Els corredors que decideixen retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de retirada.
6.5 Els participants han de portar el material obligatori en tot moment, que serà el següent:

- Per a totes les curses serà necessari portar frontal i telèfon mòbil.

* El material haurà d’estar en perfecte estat i en funcionament en el moment de prendre la sortida. Es recomana dur calçat adequat per una cursa de muntanya, i roba adequada a la meteorologia del dia de la prova. En cas de condicions meteorològiques adverses el dia de la prova, l’organització pot exigir que alguna peça de roba sigui obligatòria (impermeable, paravent, malla per sota del genoll, etc.), fet que es comunicaria amb la deguda anticipació al web de la cursa així com per email als participants inscrits.
6.6 No està permès llençar cap tipus de material durant els recorreguts, l’organització podrà desqualificar al corredor que ho faci. Hi haurà zones per deixar brossa als avituallaments.
6.7 Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com els senyals que aquesta hagi establert.


7 CRONOMETRATGE I CONTROLS DE PAS
 
7.1 El sistema de cronometratge serà amb xip d’un sol us enganxat al dorsal. Per això és important portar-lo sempre visible i sense que pateixi cap deteriorament en el punt d’arribada.
7.2 L’organització establirà controls de pas, sense cronometratge, en punts estratègics del recorregut. En aquests punts el corredor està obligat a mostrar el seu dorsal a qualsevol membre de l’organització que així ho requereixi.
 
8 INFRACCIONS I DESQUALIFICACIONS
 
A part de les ja esmenades anteriorment, les següents accions es castigaran amb la desqualificació.
 - Qualsevol actitud despectiva d'un corredor envers altres corredors, membres de l'organització o jutges de la prova. 
- No passar per qualsevol dels controls de pas establerts per l’organització.

- No respectar l'entorn, llençar deixalles fora dels llocs indicats. 
- Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari marcat quan comporti un avantatge de temps per al corredor. 
- No portar el material obligatori en qualsevol punt del recorregut.
- Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció.

 
9 RECLAMACIONS
 
- El dia de la cursa, els participants podran fer reclamacions a l’organització de la prova fins una hora després de finalitzat el lliurament de premis. Aquestes reclamacions s’efectuaran per escrit, fent constar les dades del reclamant: nom i cognoms, DNI, número de dorsal, dades d’altres esportistes afectats i fets que s’al·leguen.

- Les reclamacions posteriors, els participants tindran dret a fer-ho, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de la prova. S’hauran de fer arribar per correu electrònic (barrancsdellegenda@gmail.com), fent constar les dades del reclamant: nom i cognoms, dni, número de dorsal, dades d’altres esportistes afectats i fets que s’al·leguen.
 
10 ORGANITZACIÓ

 
10.1 L’organització es reserva el dret de modificar l'itinerari i l’horari si ho considera oportú, o per causes alienes a la mateixa.
10.2 L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions.
10.3 L’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà totes la brossa que pugui generar el pas dels participants.
10.4 L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys o el reglament de la prova.
10.5 L'organització es reserva els drets d'imatge, fotografies i vídeos de les proves. També podrà utilitzar-los per fer anuncis, relacions públiques o per qualsevol altre finalitat periodística o promoció de la prova i/o altres activitats dels organitzadors.